SVN a pomalý checkout přes WebDAV (https)

Nedávno jsem přemisťoval SVN repository ze serveru na server a zpřístupňoval přes WebDAV. Podle popisu to jde nastavit velice snadno.

Ovšem checkout přes WebDAV a https:// probíhal velice pomalu. Zhruba po třiceti souborech se to na chvilku zastavilo a celý checkout se docela dlouho táhnul.

Takže jsem se optal přítele google a ten poradil. “Problém” je ve WebDAV. WebDav při operaci se soubory standardně kontroluje přístupová práva.