předání reference do call_user_func()

Ve starších verzích PHP bylo možné předávat do funkce call_user_func() paramtery pomocí reference.

To se dá využít například k tomu, že si uděláte třídu pro zpracování událostí. Metodou add() si při bootstrapu zaregistrujete callback funkce. A v příslušném místě pak pomocí metody emit() vyvoláte všechny zaregistrované callbacky a předáte jim data. Každá vyvolaná funkce (metoda) může data zpracovat a zmodifikovat. Ideální řešení pro tuto situaci je právě předání dat pomocí reference.

Velice jednoduchá implementace třídy Event by mohla vypadat takhle nějak:

final class Event {
    private static $events = array();

    public static function bootstrap() {
        static $bootstrap_done = FALSE;
        if($bootstrap_done == TRUE) {
            return;
        }

        foreach(glob(HOOKS_DIR.'/*') as $hook) {
            include_once($hook);
        }

        $bootstrap_done = TRUE;
    }

    /**
     * register new event callback
     */
    public static function add($event, $callback) {
        if(empty($event) || empty($callback)) {
            return FALSE;
        }

        if(empty(self::$events[$event])) { // new event - create empty callback field
            self::$events[$event] = array();
        }

        if(!in_array($callback,self::$events[$event], TRUE)) {
            self::$events[$event][] = $callback;
        }
    }

    /**
     * run registered event callback
     */
    public static function emit($event, &$data = NULL) {
        if(!empty(self::$events[$event])) {
            foreach(self::$events[$event] as $e) {
                call_user_func($e,&$data);
            }
        }
    }

}

Tato implementace by šla použít do verze PHP 5.1 od PHP 5.2 je konstrukce:

call_user_func($e,&$data);

označena jako deprecated a musíte použít místo toho následující volání.

call_user_func_array($e,array(&$data));

Komentáře

Mohl bych poprosit někoho o nějaký příklad použití této třídy?

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.